Nazwa
Zaprojektowanie, przetestowanie i zatwierdzenie poprawności systemu dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zaprojektowanie, przetestowanie i zatwierdzenie poprawności systemu dowodzenia, kontroli i koordynacji według komponentów i jako całości, tj.:

  a. Wdrożenie systemu dowodzenia, kontroli i koordynacji dla każdej agencji uczestniczącej

  b. Określenie poziomów dowodzenia i wdrożenie systemu dowodzenia, kontroli i koordynacji dla każdego poziomu dowodzenia, np. operacyjnego, lokalnego, regionalnego i krajowego (centralnego)

  c. Zapewnienie interoperacyjności doktrynalnej i technicznej oraz zintegrowanie poziomów dowodzenia i zarządzania agencji i władz

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798