Nazwa
Organizacja cyberbezpieczeństwa systemów komunikacji kryzysowej i zarządzania informacjami
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Określenie ról i obowiązków władz centralnych i lokalnych oraz agencji uczestniczących w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ustanowienie procedur wymiany informacji, przydzielania zadań i koordynacji

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798