Nazwa
Opracowanie polityki, planów i procedur cyberbezpieczeństwa
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Opracowanie polityki, planów i procedur cyberbezpieczeństwa mających zabezpieczyć funkcjonowanie sieci zarządzania kryzysowego na podstawie podejścia uwzględniającego minimalizowanie skutków wszystkich rodzajów zagrożeń, tj.:

a. Określenie miejsca cyberbezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego

b. Przeprowadzenie międzyagencyjnej oceny ryzyka cybernetycznego obejmującej wszystkie zagrożenia

c. Określenie wiedzy specjalistycznej i z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomach administracji poniżej rządu centralnego, podmiotów prywatnych, w tym operatorów infrastruktury cyfrowej, i wolontariuszy

d. Wpisanie podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w ogólny proces podejmowania decyzji dotyczących zarządzania kryzysowego obejmujących wiele jurysdykcji

e. Określenie, które organizacje mają zostać zaangażowane w działania ochronne, reagowanie kryzysowe i usuwanie skutków kryzysu oraz jakie role będą pełnić w tych działaniach

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798