Nazwa
Zabezpieczenie infrastruktury cyfrowej i zasobów
CM functional group
Response

Podejmowanie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia funkcjonalności infrastruktury cyfrowej, tj.:

a. Filtrowanie podejrzanego ruchu sieciowego lub przypisanie mu niższego priorytetu

b. Ponowne skonfigurowanie krytycznych sieci zarządzania kryzysowego

c. Wyłączenie określonych usług lub części sieci zarządzania kryzysowego w sytuacji, gdy wykryty cyberatak zagraża poufności lub integralności bieżącej komunikacji dotyczącej zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798