Nazwa
Przewidywanie eskalacji i wpływu zagrożeń
CM functional group
Response

Przewidywanie zasięgu zagrożeń (w tym m.in. pożarów, powodzi, promieniowania oraz czynników chemicznych i biologicznych) poprzez modelowanie i analizę w czasie rzeczywistym, uwzględniające zmienność prędkości i kierunku wiatru, prognozy wilgotności powietrza i wilgotności roślinności oraz inne istotne czynniki

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798