Nazwa
Kontrolowanie zasięgu czynników CBRN
CM functional group
Response

Kontrolowanie zasięgu broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej oraz substancji niebezpiecznych, w tym:

a. Gromadzenie, weryfikowanie i rozpowszechnianie dostępnych informacji wśród pracowników służb ratowniczych

b. Przeprowadzenie oceny miejsca incydentu (np. przez służby ratownicze za pomocą przyrządów do wykrywania, identyfikacji i monitorowania czynników chemicznych, biologicznych i radiologicznych w celu rozpoznania oznak CBRN lub substancji niebezpiecznych)

c. Zabezpieczenie miejsca incydentu w celu zminimalizowania jego negatywnych skutków oraz ustanowienie kordonu wewnętrznego i zewnętrznego (strefa gorąca/ciepła/zimna)

d. Ustanowienie obszaru kwarantanny dla zakażonych osób i ofiar, a także obszarów dekontaminacji i segregacji

e. Prowadzenie operacji reagowania na zagrożenia CBRN i te związane z substancjami niebezpiecznymi, w tym m.in. operacji dekontaminacji i ewakuacji

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798