Nazwa
Stałe monitorowanie cyberprzestrzeni
CM functional group
Protection

Prowadzenie stałego monitoringu sieci i zasobów cybernetycznych łączących systemy cyberfizyczne pod kątem kontroli dostępu, wczesnego ostrzegania, wykrywania, alarmowania, przechowywania danych, analizy, wsparcia procesu decyzyjnego oraz kontroli fizycznej w celu ograniczenia negatywnych skutków potencjalnych ataków

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798