Nazwa
Opracowywanie polityk adaptacji
CM functional group
Srategic adaptiveness

Zapewnienie dostosowania polityk i decyzji dotyczących zarządzania kryzysowego, w tym:

a. dostosowania istniejących polityk i decyzji dotyczących zarządzania kryzysowego do alternatywnych scenariuszy przyszłości

b. Wytyczenie kierunków dostosowywania i rozwoju (z naciskiem na krajobrazy odporne na zagrożenia) dopasowanych do alternatywnych scenariuszy przyszłości

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.