Nazwa
Opracowywanie polityk adaptacji
CM functional group
Srategic adaptiveness

Zapewnienie dostosowania polityk i decyzji dotyczących zarządzania kryzysowego, w tym:

a. dostosowania istniejących polityk i decyzji dotyczących zarządzania kryzysowego do alternatywnych scenariuszy przyszłości

b. Wytyczenie kierunków dostosowywania i rozwoju (z naciskiem na krajobrazy odporne na zagrożenia) dopasowanych do alternatywnych scenariuszy przyszłości

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798