Nazwa
Określenie miar i metod pomiaru odporności
CM functional group
Srategic adaptiveness

Określenie miar odporności i metod pomiaru, tj.:

a. Wykorzystanie podejść opartych na społeczności lokalnej do pomiaru odporności

b. Wypracowanie ram pomiaru odporności społeczności lokalnej

c. Wykorzystanie modelowania do analizy wpływu odporności społeczności lokalnej

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.