Nazwa
Określenie miar i metod pomiaru odporności
CM functional group
Srategic adaptiveness

Określenie miar odporności i metod pomiaru, tj.:

a. Wykorzystanie podejść opartych na społeczności lokalnej do pomiaru odporności

b. Wypracowanie ram pomiaru odporności społeczności lokalnej

c. Wykorzystanie modelowania do analizy wpływu odporności społeczności lokalnej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798