Nazwa
Promowanie standardów dotyczących oceny zagrożeń i interoperacyjności
CM functional group
Capability development

Promowanie wspólnych standardów oceny zagrożeń i interoperacyjności, np. jednolitych standardów charakterystyki roślinności w regionach narażonych na pożary, formatów wymiany danych, symboli na mapach itp.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798