Nazwa
Promowanie standardów dotyczących oceny zagrożeń i interoperacyjności
CM functional group
Capability development

Promowanie wspólnych standardów oceny zagrożeń i interoperacyjności, np. jednolitych standardów charakterystyki roślinności w regionach narażonych na pożary, formatów wymiany danych, symboli na mapach itp.

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.