Nazwa
Opracowanie systemu zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych
CM functional group
Capability development

Opracowanie systemu zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych (szczegółowo przedstawionego we wspólnym obszarze funkcjonalnym „Logistyka”)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798