Nazwa
Wykonywanie testów oceniających niezawodność systemów ostrzegawczych
CM functional group
Capability development

Wykonywanie testów oceniających niezawodność systemów ostrzegawczych, w tym:

a. Niezawodność techniczną elementów systemów

b. Niezawodność systemu odziedziczonego

c. Niezawodność sieci systemów wykrywania i ostrzegania (pożar, ekstremalne warunki pogodowe, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, trzęsienie ziemi, tsunami, tornado i inne)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.