Nazwa
Wykonywanie testów oceniających niezawodność systemów ostrzegawczych
CM functional group
Capability development

Wykonywanie testów oceniających niezawodność systemów ostrzegawczych, w tym:

a. Niezawodność techniczną elementów systemów

b. Niezawodność systemu odziedziczonego

c. Niezawodność sieci systemów wykrywania i ostrzegania (pożar, ekstremalne warunki pogodowe, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, trzęsienie ziemi, tsunami, tornado i inne)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798