Nazwa
Wykrywanie niebezpiecznych substancji i zanieczyszczeń, w tym CBRN
CM functional group
Capability development

Szybkie wykrywanie niebezpiecznych substancji i zanieczyszczeń w miejscu incydentu, w tym CBRN

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798