Nazwa
Identyfikowanie incydentów i skutków ubocznych podczas operacji reagowania i przewidywanie ich konsekwencji
CM functional group
Capability development

Identyfikowanie incydentów i skutków ubocznych podczas operacji reagowania (np. następstw i mechanizmów) i przewidywanie ich konsekwencji

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.