Nazwa
Identyfikowanie incydentów i skutków ubocznych podczas operacji reagowania i przewidywanie ich konsekwencji
CM functional group
Capability development

Identyfikowanie incydentów i skutków ubocznych podczas operacji reagowania (np. następstw i mechanizmów) i przewidywanie ich konsekwencji

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798