Nazwa
Wykrywanie, monitorowanie i analizowanie pasywnych i aktywnych zagrożeń w miejscu incydentu
CM functional group
Capability development

Wykrywanie, monitorowanie i analizowanie pasywnych i aktywnych zagrożeń w miejscu incydentu w czasie rzeczywistym; tworzenie map zdarzeń powiązanych ze współrzędnymi GIS pokazujących lokalizacje wewnątrz i na zewnątrz budynków

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.