Nazwa
Łączenie różnorodnych danych i źródeł nietradycyjnych w czasie rzeczywistym
CM functional group
Capability development

Łączenie różnorodnych danych i źródeł nietradycyjnych (w tym crowdsourcingu i mediów społecznościowych) w czasie rzeczywistym (np. zidentyfikowanych zagrożeń, planów budynków czy dokumentacji własności) w celu budowania świadomości sytuacyjnej

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.