Nazwa
Łączenie różnorodnych danych i źródeł nietradycyjnych w czasie rzeczywistym
CM functional group
Capability development

Łączenie różnorodnych danych i źródeł nietradycyjnych (w tym crowdsourcingu i mediów społecznościowych) w czasie rzeczywistym (np. zidentyfikowanych zagrożeń, planów budynków czy dokumentacji własności) w celu budowania świadomości sytuacyjnej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798