Nazwa
Integrowanie i wyświetlanie obrazów i materiałów wideo z miejsca incydentu oraz uzyskiwanie do nich dostępu
CM functional group
Capability development

Integrowanie i wyświetlanie obrazów i materiałów wideo z miejsca incydentu oraz uzyskiwanie do nich dostępu (dla służb ratowniczych na miejscu oraz dowództwa)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.