Nazwa
Zapewnienie współpracy i koordynacji w zakresie łagodzenia skutków kryzysu
CM functional group
Mitigation

Zapewnienie współpracy między rządami i agencjami zarządzania kryzysowego w celu przezwyciężenia różnic kulturowych, instytucjonalnych i legislacyjnych między krajami i opracowania wspólnego podejścia polegającego na minimalizowaniu skutków wszystkiego rodzaju zagrożeń:

a. Zachęcanie i tworzenie warunków do wymiany dobrych praktyk dotyczących odporności na zagrożenia i zrównoważonego rozwoju, a także zapobiegania kryzysom, przygotowania, szkoleń, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych

b. Koordynowanie korzystania z mechanizmów międzynarodowych takich jak Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, ONZ i inne mechanizmy

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798