Nazwa
Opracowanie procedur profesjonalnej koordynacji
CM functional group
Command, Control and Coordination

Opracowanie procedur profesjonalnej koordynacji na podstawie szablonów i stałej organizacji / stałego personelu zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798