Nazwa
Ustanowienie systemu poświadczania bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych
CM functional group
Security Management

Ustanowienie systemu poświadczania bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, tj.

  a. Ustanowienie krajowego systemu uwierzytelniania i poświadczania bezpieczeństwa dla służb ratowniczych i urzędników oraz innych pracowników pozarządowych chcących uzyskać dostęp do obszarów dotkniętych kryzysem

  b. Ustanowienie krajowej bazy danych personelu zarządzania kryzysowego i wolontariuszy posiadających poświadczenie bezpieczeństwa

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798