Nazwa
Ustanowienie systemu poświadczania bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych
CM functional group
Security Management

Ustanowienie systemu poświadczania bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, tj.

  a. Ustanowienie krajowego systemu uwierzytelniania i poświadczania bezpieczeństwa dla służb ratowniczych i urzędników oraz innych pracowników pozarządowych chcących uzyskać dostęp do obszarów dotkniętych kryzysem

  b. Ustanowienie krajowej bazy danych personelu zarządzania kryzysowego i wolontariuszy posiadających poświadczenie bezpieczeństwa

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.