Nazwa
Utworzenie organizacji koordynujących i kontrolujących bezpieczeństwo
CM functional group
Security Management

Utworzenie organizacji koordynujących i kontrolujących bezpieczeństwo zgodnie z łańcuchem dowodzenia w zarządzaniu kryzysowym, a także w podmiotach prywatnych i pozarządowych planujących angażować się w operacje zarządzania kryzysowego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798