Nazwa
Zapewnienie wiedzy specjalistycznej i koordynacji w zakresie planowania bezpieczeństwa
CM functional group
Security Management

Zapewnienie wiedzy specjalistycznej i koordynacji w zakresie działań związanych z planowaniem bezpieczeństwa i przeprowadzaniem ocen technicznych (np. ocen podatności na zagrożenia, analiz ryzyka, budowy czujników nadzoru itp.)

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798