Nazwa
Zapewnienie wiedzy specjalistycznej i koordynacji w zakresie planowania bezpieczeństwa
CM functional group
Security Management

Zapewnienie wiedzy specjalistycznej i koordynacji w zakresie działań związanych z planowaniem bezpieczeństwa i przeprowadzaniem ocen technicznych (np. ocen podatności na zagrożenia, analiz ryzyka, budowy czujników nadzoru itp.)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.