Nazwa
Opracowanie komponentu bezpieczeństwa w planach i systemach zarządzania kryzysowego
CM functional group
Security Management

Opracowanie komponentu bezpieczeństwa w krajowych, regionalnych i lokalnych planach i systemach zarządzania kryzysowego, tj.:

  a. Identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa, problemów i reakcji w scenariuszach zarządzania kryzysowego

  b. Identyfikowanie i zbieranie wymogów dotyczących międzyagencyjnych zdolności bezpieczeństwa

  c. Opracowanie modelu wykorzystania zdolności bezpieczeństwa do funkcji zarządzania kryzysowego

  d. Opracowanie planu operacji bezpieczeństwa dla systemu zarządzania kryzysowego

  e. Zamieszczenie rozdziałów dotyczących bezpieczeństwa w planach zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach dowodzenia i zarządzania

  f. Opracowanie i utrzymanie mechanizmu oceny i raportowania w zakresie gotowości kryzysowej

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.