Nazwa
Opracowanie komponentu bezpieczeństwa w planach i systemach zarządzania kryzysowego
CM functional group
Security Management

Opracowanie komponentu bezpieczeństwa w krajowych, regionalnych i lokalnych planach i systemach zarządzania kryzysowego, tj.:

  a. Identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa, problemów i reakcji w scenariuszach zarządzania kryzysowego

  b. Identyfikowanie i zbieranie wymogów dotyczących międzyagencyjnych zdolności bezpieczeństwa

  c. Opracowanie modelu wykorzystania zdolności bezpieczeństwa do funkcji zarządzania kryzysowego

  d. Opracowanie planu operacji bezpieczeństwa dla systemu zarządzania kryzysowego

  e. Zamieszczenie rozdziałów dotyczących bezpieczeństwa w planach zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach dowodzenia i zarządzania

  f. Opracowanie i utrzymanie mechanizmu oceny i raportowania w zakresie gotowości kryzysowej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798