Nazwa
Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zarządzania bezpieczeństwem
CM functional group
Security Management

Opracowanie i prowadzenie szkoleń w celu poprawy zdolności zarządzania bezpieczeństwem w sytuacji wszelkiego rodzaju zagrożeń, tj.:

  a. Opracowanie znormalizowanych szkoleń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem

  b. Zapewnienie szkoleń dla pracowników ochrony

  c. Dostosowywanie kursów zarządzania bezpieczeństwem i zapewnianie szkoleń dla wolontariuszy

  d. Udostępnianie wytycznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego obywatelom, podmiotom gospodarczym i instytucjom

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798