Nazwa
Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu
CM functional group
Security Management

Zatrudnianie wykwalifikowanego personelu, tj.:

  a. Ustalenie wymagań dotyczących kluczowych kompetencji pracowników ochrony

  b. Rekrutowanie, motywowanie, certyfikowanie i utrzymywanie profesjonalnego personelu ochrony na poziomie krajowym i lokalnym, a także w podmiotach prywatnych i pozarządowych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798