Nazwa
Wdrożenie standardów dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności, integralności i dostępności krytycznych informacji
CM functional group
Protection

Wdrożenie, na podstawie analiz ryzyka, standardów mających zapewnić ciągłość działania oraz bezpieczeństwo, niezawodność, integralność i dostępność krytycznych informacji, dokumentów oraz systemów i usług łączności

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798