Nazwa
Dostarczanie sprzętu do kontroli bezpieczeństwa
CM functional group
Security Management

Dostarczanie sprzętu do kontroli bezpieczeństwa, tj. zapewnianie specjalistycznych zasobów bezpieczeństwa takich jak bariery drogowe, urządzenia do wykrywania substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych, oddziały z psami, środki ochrony indywidualnej organów ścigania itp.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798