Nazwa
Identyfikacja, śledzenie, zakłócanie działań i ściganie agresorów oraz prowadzenie w ich sprawie dochodzeń
CM functional group
Protection

Wykorzystywanie zasobów organów ścigania i wywiadu do identyfikowania, śledzenia, zakłócania działań i ścigania agresorów oraz prowadzenia w ich sprawie dochodzeń

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.