Nazwa
Tworzenie kopii zapasowych informacji i procesów
CM functional group
Protection

Przechowywanie kopii zapasowych niezbędnych informacji na zdalnych serwerach oraz optymalizowanie procesów dla kluczowych funkcji w celu zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków incydentów bezpieczeństwa cybernetycznego

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.