Nazwa
Tworzenie kopii zapasowych informacji i procesów
CM functional group
Protection

Przechowywanie kopii zapasowych niezbędnych informacji na zdalnych serwerach oraz optymalizowanie procesów dla kluczowych funkcji w celu zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków incydentów bezpieczeństwa cybernetycznego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798