Nazwa
Dostarczanie wizualizacji do użytku profesjonalnego i publicznego
CM functional group
Protection

Dostarczanie wizualizacji incydentów i sytuacji kryzysowych oraz operacji ochronnych do użytku profesjonalnego i publicznego

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798