Nazwa
Dostarczanie analizy predykcyjnej i budowanie świadomości sytuacyjnej
CM functional group
Protection

Dostarczanie analizy predykcyjnej i budowanie świadomości sytuacyjnej wśród decydentów i służb ratowniczych za pomocą modelowania, szacowania szkód, analizy ryzyka, analizy zasobów i zapasów oraz analizy systemów organizacyjnych

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.