Nazwa
Dostarczanie analizy predykcyjnej i budowanie świadomości sytuacyjnej
CM functional group
Protection

Dostarczanie analizy predykcyjnej i budowanie świadomości sytuacyjnej wśród decydentów i służb ratowniczych za pomocą modelowania, szacowania szkód, analizy ryzyka, analizy zasobów i zapasów oraz analizy systemów organizacyjnych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798