Nazwa
Budowanie świadomości społecznej na temat zagrożeń i odpowiednich usług
CM functional group
Protection

Budowanie świadomości społecznej na temat zagrożeń oraz zapewnianie dostępności odpowiednich usług i sposobów uzyskania do nich dostępu

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798