Nazwa
Łączenie statusu z analizą konsekwencji
CM functional group
Protection

Łączenie bieżącego statusu operacyjnego z analizą konsekwencji w celu stworzenia geoprzestrzennych ram w czasie rzeczywistym mających wspierać skuteczne i szybkie podejmowanie decyzji

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798