Nazwa
Podnoszenie świadomości i przewidywanie
CM functional group
Protection

Przeprowadzanie analiz w celu podnoszenia świadomości oraz przewidywania sytuacji kryzysowych i ich skutków

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798