Nazwa
Zapewnienie bezpiecznego środowiska zarządzania kryzysowego

Zapewnienie bezpiecznego środowiska poprzez działania organów ścigania oraz powiązane operacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony dla osób i społeczności znajdujących się na obszarach dotkniętych kryzysem oraz dla wszystkich służb ratowniczych zaangażowanych w operacje zarządzania kryzysowego, tj.:

  a. Prowadzenie czynności wstępnej oceny na miejscu incydentu

  b. Ustanowienie systemu kontroli bezpieczeństwa na obszarze dotkniętym kryzysem

  c. Opracowanie (zrewidowanie) planu bezpieczeństwa dla miejsca dotkniętego kryzysem

  d. Opracowanie i wdrożenie specyficznych dla danego przypadku środków bezpieczeństwa fizycznego, środków zaradczych i procedur

  e. Przeprowadzanie operacji bezpieczeństwa w obrębie i na granicach dotkniętego obszaru oraz poza nim w miejscach tymczasowej ewakuacji

  f. Udostępnianie informacji związanych z bezpieczeństwem urzędnikom państwowym i lokalnym, sektorowi prywatnemu i ogółowi społeczeństwa, stosownie do przypadku

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.