Nazwa
Przeprowadzanie kontroli dostępu, ruchu i tłumu
CM functional group
Security Management

Przeprowadzanie kontroli dostępu, ruchu i tłumu w obrębie i na granicach dotkniętego obszaru, w miejscach tymczasowej ewakuacji, w obozach itd.

  a. Zapewnienie sił bezpieczeństwa do wspierania działań centralnych i lokalnych mających na celu kontrolę dostępu do miejsca incydentu i krytycznej infrastruktury

  b. Zapewnienie sił bezpieczeństwa i ustanowienie środków ochronnych wokół obszaru dotkniętego kryzysem oraz krytycznej infrastruktury

  c. Zapewnienie ochrony służbom ratowniczym i innym pracownikom działającym w środowisku wysokiego ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego działań reagowania kryzysowego bez względu na ich lokalizację

  d. Zapewnienie kontroli ruchu publicznego

  e. Wdrożenie mechanizmów kontroli tłumu

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.