Nazwa
Stały monitoring i przewidywanie
CM functional group
Protection

Prowadzenie ciągłego monitorowania i przewidywanie sytuacji kryzysowych, tj.:

a. Ciągłe monitorowanie zagrożeń oraz wymiana informacji w odpowiednich ramach regionalnych, krajowych i globalnych

b. Gromadzenie i przechowywanie niezbędnych surowych danych przy użyciu technologii wykrywania i nadzoru

c. Łączenie metod wykrywania zagrożeń cybernetycznych i nadzoru fizycznego dla skuteczniejszej ochrony krytycznych sieci i zasobów zarządzania kryzysowego, a także elementów kluczowej infrastruktury i krytycznej infrastruktury informacyjnej

d. Regularne udostępnianie informacji, analiz i raportów kryzysowych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798