Nazwa
Opracowanie ram planowania operacyjnego
CM functional group
Protection

Opracowanie ram planowania operacyjnego, tj.:

a. Zdefiniowanie założeń dotyczących planowania, które będą stanowiły wytyczne do opracowywania planów operacyjnych

b. Opracowanie wymogów dotyczących planowania operacyjnego na każdym poziomie dowodzenia i zarządzania kryzysowego

c. Określanie dla danej jurysdykcji priorytetów, celów, zadań oraz przejęć i alokacji zasobów niezbędnych do ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami i reagowania na nie

d. Udostępnienie ram planowania operacyjnego wszystkim agencjom rządowym, samorządom lokalnym, organizacjom pozarządowym i prywatnym przedsiębiorstwom

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.