Nazwa
Koordynowanie planowania ze służbami wsparcia
CM functional group
Protection

Koordynowanie planowania operacyjnego z działaniami wojska i innych służb pomocowych

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798