Nazwa
Monitorowanie pogody i ostrzeganie o zagrożeniach wynikających z warunków atmosferycznych
CM functional group
Protection

Monitorowanie pogody w celu ostrzegania o zagrożeniach związanych z warunkami atmosferycznymi oraz określenie ról i obowiązków w zakresie ostrzegania

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798