Nazwa
Monitorowanie zagrożeń biologicznych i sytuacji epidemiologicznej oraz ostrzeganie przed pandemiami
CM functional group
Protection

Monitorowanie zagrożeń biologicznych i sytuacji epidemiologicznej w celu ostrzegania o groźnych pandemiach oraz określenie ról i obowiązków w zakresie ostrzegania

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798