Nazwa
Testowanie planów bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
CM functional group
Security Management

Opracowanie i wdrożenie programów ćwiczeń do testowania planów bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798