Nazwa
Koordynowanie i prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych
CM functional group
Protection

Koordynowanie i prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych, tj.:

a. Utrzymywanie służb i zasobów poszukiwawczo-ratowniczych na potrzeby operacji miejskich, morskich/wodnych i górskich w stanie wysokiej gotowości

b. Prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych

c. Koordynowanie nagłej pomocy medycznej i psychologicznej dla uratowanych osób

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.