Nazwa
Koordynowanie i prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych
CM functional group
Protection

Koordynowanie i prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych, tj.:

a. Utrzymywanie służb i zasobów poszukiwawczo-ratowniczych na potrzeby operacji miejskich, morskich/wodnych i górskich w stanie wysokiej gotowości

b. Prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych

c. Koordynowanie nagłej pomocy medycznej i psychologicznej dla uratowanych osób

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798