Nazwa
Przeprowadzanie ograniczonych działań ewakuacyjnych
CM functional group
Protection

Przeprowadzanie ograniczonych działań ewakuacyjnych, tj.:

a. Utrzymywanie zasobów umożliwiających ewakuację i koordynowanie działań ewakuacyjnych z wojskiem

b. Przeprowadzanie działań ewakuacyjnych

c. Zapewnienie miejsc tymczasowego schronienia i specjalnego zakwaterowania

d. Koordynowanie nagłej pomocy medycznej i psychologicznej dla ewakuowanych osób

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.