Nazwa
Przeprowadzanie ograniczonych działań ewakuacyjnych
CM functional group
Protection

Przeprowadzanie ograniczonych działań ewakuacyjnych, tj.:

a. Utrzymywanie zasobów umożliwiających ewakuację i koordynowanie działań ewakuacyjnych z wojskiem

b. Przeprowadzanie działań ewakuacyjnych

c. Zapewnienie miejsc tymczasowego schronienia i specjalnego zakwaterowania

d. Koordynowanie nagłej pomocy medycznej i psychologicznej dla ewakuowanych osób

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798