Nazwa
Prowadzenie akcji gaśniczych
CM functional group
Protection

Prowadzenie akcji gaśniczych, tj.:

a. Utrzymywanie służb i zasobów pożarniczych na potrzeby operacji miejskich, leśnych i górskich w stanie wysokiej gotowości

b. Prowadzenie akcji gaśniczych

c. Koordynowanie nagłej pomocy medycznej i psychologicznej dla ofiar pożarów

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798