Nazwa
Prowadzenie awaryjnych działań ochrony przed zagrożeniami CBRN
CM functional group
Protection

Prowadzenie awaryjnych działań ochrony przed zagrożeniami radiologicznymi/jądrowymi, chemicznymi i biologicznymi, tj.:

a. Utrzymywanie, w koordynacji z wojskiem, dostatecznych zdolności ochrony przed zagrożeniami CBRN

b. Prowadzenie działań ochrony przed zagrożeniami CBRN

c. Koordynowanie nagłej pomocy medycznej i psychologicznej dla ludności dotkniętej takimi zagrożeniami

d. Udostępnianie informacji o zagrożeniach i analiz ryzyka partnerom międzynarodowym

Solutions addresing this CM function

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.