Nazwa
Prowadzenie awaryjnych działań ochrony przed zagrożeniami CBRN
CM functional group
Protection

Prowadzenie awaryjnych działań ochrony przed zagrożeniami radiologicznymi/jądrowymi, chemicznymi i biologicznymi, tj.:

a. Utrzymywanie, w koordynacji z wojskiem, dostatecznych zdolności ochrony przed zagrożeniami CBRN

b. Prowadzenie działań ochrony przed zagrożeniami CBRN

c. Koordynowanie nagłej pomocy medycznej i psychologicznej dla ludności dotkniętej takimi zagrożeniami

d. Udostępnianie informacji o zagrożeniach i analiz ryzyka partnerom międzynarodowym

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798