Nazwa
Ocenianie podatności na zagrożenia
CM functional group
Mitigation

Ocenianie stopnia narażenia i podatności krytycznej infrastruktury, zasobów i podstawowych usług na zagrożenia, w tym zagrożenia cybernetyczne i CBRNE, w tym:

a. Określenie infrastruktury i zasobów potencjalnie podatnych na zagrożenia, w tym zagrożenia cybernetyczne i CBRNE

b. Ustalenie kryteriów oceny podatności na zagrożenia

c. Określenie infrastruktury krytycznej i krytycznych zasobów

d. Obliczenie wartości infrastruktury i zasobów

e. podatności niezbędnych usług na zagrożenia

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798