Nazwa
Szacowanie skutków międzydziedzinowych
CM functional group
Mitigation

Szacowanie potencjalnych skutków konkretnych zagrożeń dla wielu dziedzin jednocześnie, np. prowadząca do masowych zamieszek

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798