Nazwa
Szacowanie efektów kaskadowych
CM functional group
Mitigation

Szacowanie wpływu potencjalnych efektów kaskadowych, np. powodzi prowadzącej do epidemii lub trzęsienia ziemi skutkującego awarią zapory

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798