Nazwa
Planowanie, organizowanie i pozyskiwanie zasobów z zakresu logistyki transportowej
CM functional group
Logistics

Planowanie, organizowanie i pozyskiwanie zasobów z zakresu logistyki transportowej w celu prowadzenia działań ochronnych, reagowania kryzysowego i usuwania skutków kryzysu

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798